Project nv De Scheepvaart

PROJECT NV DE SCHEEPVAART

massief 9 mm Lofra-parketvloer met 1-ste keus eiken stroken

Hoewel nv De Scheepvaart velen onbekend in de oren klinkt, speelt dit overheidsbedrijf een zeer belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Deze naamloze vennootschap van publiek recht werd in 2004 namelijk opgericht om een gezond, dagelijks beheer van de Vlaamse waterwegen voor haar rekening te nemen. Daarnaast doet zij dit ook voor alle watergebonden gronden. In praktijk staat nv De Scheepvaart in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van niet minder dan 316 km kanalen, 47 km Maas, 45 sluizen en 172 bruggen. Van deze verantwoordelijkheden zijn sommige gedeeld met de Waalse tegenhanger, met name de ”Service public de Wallonie, Direction générale opérationelle de la mobilité et des voies hydrauliques”.

Om deze rol kwalitatief te vervullen telt dit overheidsbedrijf vandaag de dag niet minder dan 600 ingenieurs, sluiswachters, onderhoudsmedewerkers en administratieve krachten.

Enkel de beste werkomstandigheden leiden tot topresultaten

De uitgebreide verantwoordelijkheden van nv De Scheepvaart, in combinatie met de voortdurende kans op crisissituaties op het terrein, zorgen ervoor dat de medewerkers steeds op topniveau moeten presteren. Dit betekent dat een optimale werkomgeving van het allergrootste belang is. Het is dan ook met deze gedachte in het achterhoofd dat de Raad van Bestuur in 2008 besluit een start te maken met de plannen voor een renovatie van het directiegebouw in Hasselt. Dit 30 jaar oude gebouw heeft immers niet alleen nood aan een modernisering van de infrastructuur, maar laat ook veel te weinig ruimte voor een uitbreiding van de bestaande diensten.

Voor de realisatie van deze renovatie/uitbreiding wordt natuurlijk beroep gedaan op de diensten van Kumpen nv. Dit bedrijf is al jaren toonaangevend in een snelle en kwalitatieve verzorging van dergelijke projecten en weet als geen ander de perfecte partners te zoeken voor de beste realisaties.

Energiezuinigheid en duurzaamheid gaan hand in hand met stijl en uitstraling

Van bij de start zijn de eisen voor dit project heel duidelijk afgelijnd. Niet alleen dient het directiegebouw de juiste uitstraling te krijgen, er dient ook de nodige

aandacht te worden geschonken aan duurzaamheid en energiezuinigheid.

Om dit te verwezenlijken worden de nieuwste technologieën gekoppeld aan duurzame materialen. De keuze voor een traditioneel parket, één van de meest duurzame en stevige vloermaterialen, is dan ook voor de hand liggend.

Door de succesvolle samenwerkingen uit het verleden kiest Kumpen nv ook nu weer voor LOFRA Projects als partner voor de realisatie van de parketvloer voor nv De Scheepvaart. Onderling overleg tussen de verschillende partijen leidt tot een keuze voor een massief 9mm LOFRA-parketvloer met 1ste keus eiken stroken. De combinatie van een plankenvloer en een visgraatpatroon  moet zorgen voor een stijlvolle en warme uitstraling, passend bij het klasse-interieur.

Om de duurzaamheid van het geheel te verzekeren wordt de parketvloer traditioneel geplaatst. Dit betekent dat op de chape een epoxy vochtscherm wordt geplaatst, gevolgd door een ondervloer van mozaïek parket. De houten planken wordt vervolgens op deze ondervloer verlijmd en genageld.

Het schuren en behandelen van het parket wordt volledig ter plaatse gedaan, waarna de vloer ter afwerking wordt geolied.

Bij de ingebruikname van het volledig vernieuwde en uitgebreide directiegebouw van nv De Scheepvaart zijn de aanwezigen, waaronder minister-president Kris Peeters, terecht zeer lovend over de uitgevoerde werken. Ook dit keer zijn Kumpen nv en LOFRA Projects er terug in geslaagd een parel van een project te realiseren.